Начало Контакт
Платки и модули за комуникационно оборудване
Nortel Meridian Panasonic Yeastar Grandstream
Принтери тип Pantum Многофункционални устройства тип Pantum
Тип Line Interactive със симулирана синусоида Тип Line Interactive с чиста синусоида Тип On-line с чиста синусоида и двойно преобразуване
Panda Dome Essential антивирус Panda Dome Advanced антивирус Panda Dome Complete антивирус
Структурно окабеляване Сервизно обслужване на комуникационно оборудване
телефонна централа за хотел

Хотелска телефонна централа

тип Nortel Meridian 1


hotel

Цифровата телефонна централа тип Nortel Meridian 1 е оптимален избор за хотели с капацитет от 50 до 400 абоната. Системата е неблокируема и позволява гъвкава комбинация от цифрови и аналогови абонатни и съединителни линии. Системата Meridian 1 може да обслужва както обикновени аналогови жични или безжични телефонни апарати, така и многофункционални цифрови телефонни апарати, даващи комфорт и редица удобства при използване на специализирани телефонни функции.

Външните линии на телефонната централа тип Nortel Meridian 1 могат да бъдат обикновени аналогови съединителни линии, обслужвани от служителите на рецепцията на хотела, цифрови съединителни линии тип ISDN BRI (2B+D) или ISDN PRI (30B+D), осигуряващи автоматичен вход до абонатите на хотелските стаи, или комбинация от двата вида линии. Ограниченията за изходящо набиране могат да бъдат въведени за отделни групи абонати или дори индивидуално за всеки отделнен абонат.


Основни функции

hotel

Системата е гъвкаво програмируема, което дава възможност за максимално доближаване на конфигурацията на АТЦ до специфичните нужди на всеки потребител. Свободно програмируеми са номерата на абонатите, операторските работни места, шеф-секретарските връзки, линиите за директно повикване на рецепция, ресторант или обслужващ персонал, както и кодовете за достъп до съединителните линии и кодовете за активиране на различни телефонни функции.


Телефонни апарати

Аналогов телефонен апарат

hotel
 • аналогов телефонен апарат с една телефонна линия
 • тонално номеронабиране
 • повторно набиране на последния набран номер
 • опция с или без дисплей
 • възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона

Цифров телефонен апарат тип 3902

hotel

 • цифров телефонен терминал с една телефонна линия
 • три гъвкави програмируеми бутона
 • седем фиксирани бутона за функции
 • двуредов дисплей с 24 знака на всеки ред
 • високоговоряща връзка
 • номеронабиране без вдигане на слушалката
 • индикация на избрана линия/функция
 • възможност за индивидуално регулиране силата на звънене и нивото на звука по време на разговор

Цифров телефонен апарат тип 3903

hotel

 • цифров телефонен терминал с две телефонни линии (в комбинация с бутон Shift, телефонните линии могат да бъдат четири)
 • четири гъвкави бутона, функционално променящи се според състоянието на повикването
 • девет фиксирани бутона за функции
 • бутони за навигация и копиране
 • триредов дисплей с 24 знака на всеки ред
 • високоговоряща връзка
 • номеронабиране без вдигане на слушалката
 • порт за включване на външна слушалка
 • запаметяване на номерата на всички входящи или само на неотговорените повиквания
 • създаване на собствена директория от телефонни номера
 • индикация на избрана линия/функция
 • възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона и нивото на звука по време на разговор.


Цифров телефонен апарат тип 3904

hotel

 • цифров телефонен терминал с шест телефонни линии (в комбинация с бутон Shift, телефонните линии могат да бъдат дванадесет)
 • четири гъвкави бутона, функционално променящи се според състоянието на повикването
 • девет фиксирани бутона за функции
 • бутони за навигация и копиране
 • триредов дисплей с 24 знака на всеки ред
 • високоговоряща връзка
 • номеронабиране без вдигане на слушалката
 • порт за включване на външна слушалка
 • запаметяване на номерата на всички входящи или само на неотговорените повиквания
 • създаване на собствена директория от телефонни номера
 • индикация на избрана линия/функция
 • възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона и нивото на звука по време на разговор.

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 272 225

  GSM: 0878 792 152

  офис тел: 02 9733165

  email: