Начало Контакт
Платки и модули за комуникационно оборудване
Nortel Meridian Panasonic
Тип Line Interactive със симулирана синусоида Тип Line Interactive с чиста синусоида Тип On-line с чиста синусоида и двойно преобразуване
Panda Dome Essential антивирус Panda Dome Advanced антивирус Panda Dome Complete антивирус
Структурно окабеляване Сервизно обслужване на комуникационно оборудване
телефонна централа за хотел

Хотелска телефонна централа тип Meridian 1 Option 11C


hotel

Цифровата телефонна централа тип Meridian 1 Option 11C е оптимален избор за обекти с капацитет от 50 до 400 порта. Системата е неблокируема и позволява гъвкава комбинация от цифрови и аналогови абонатни и съединителни линии. Практически абонати на системата Meridian 1 Option 11C могат да бъдат едновременно както обикновени аналогови линии с импулсно или тонално номеронабиране, така и специализирани многофункционални цифрови телефонни апарати.

В същата конфигурация могат да бъдат включени различни видове съединителни линии – от двупроводни аналогови съединителни линии, аналогови линии за напречна връзка от типа E&M, цифрови съединителни линии от типа ISDN BRI (2B+D) или ISDN PRI (30B+D).


Основни функции

hotel

Системата е гъвкаво програмируема, което дава възможност за максимално доближаване на конфигурацията на АТЦ до специфичните нужди на всеки потребител. Трафично системата е оразмерена така, че достига един впечатляващ показател – 58000 BHCC (брой успешни заемания в часа на най-голямо натоварване). Meridian 1 Option 11C използва гъвкав номерационен план. Свободно програмируеми са номерата на абонатите, операторските работни места, шеф-секретарските връзки, hot – линиите, кодовете за достъп до съединителните линии, кодовете за активиране на различни телефонни функции.


Телефонни апарати

Аналогов телефонен апарат

hotel
 • аналогов телефонен апарат с една телефонна линия
 • тонално номеронабиране
 • повторно набиране на последния набран номер
 • опция с или без дисплей
 • възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона

Цифров телефонен апарат тип 3902

hotel

 • цифров телефонен терминал с една телефонна линия
 • три гъвкави програмируеми бутона
 • седем фиксирани бутона за функции
 • двуредов дисплей с 24 знака на всеки ред
 • високоговоряща връзка
 • номеронабиране без вдигане на слушалката
 • индикация на избрана линия/функция
 • възможност за индивидуално регулиране силата на звънене и нивото на звука по време на разговор

Цифров телефонен апарат тип 3903

hotel

 • цифров телефонен терминал с две телефонни линии (в комбинация с бутон Shift, телефонните линии могат да бъдат четири)
 • четири гъвкави бутона, функционално променящи се според състоянието на повикването
 • девет фиксирани бутона за функции
 • бутони за навигация и копиране
 • триредов дисплей с 24 знака на всеки ред
 • високоговоряща връзка
 • номеронабиране без вдигане на слушалката
 • порт за включване на външна слушалка
 • запаметяване на номерата на всички входящи или само на неотговорените повиквания
 • създаване на собствена директория от телефонни номера
 • индикация на избрана линия/функция
 • възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона и нивото на звука по време на разговор.


Цифров телефонен апарат тип 3904

hotel

 • цифров телефонен терминал с шест телефонни линии (в комбинация с бутон Shift, телефонните линии могат да бъдат дванадесет)
 • четири гъвкави бутона, функционално променящи се според състоянието на повикването
 • девет фиксирани бутона за функции
 • бутони за навигация и копиране
 • триредов дисплей с 24 знака на всеки ред
 • високоговоряща връзка
 • номеронабиране без вдигане на слушалката
 • порт за включване на външна слушалка
 • запаметяване на номерата на всички входящи или само на неотговорените повиквания
 • създаване на собствена директория от телефонни номера
 • индикация на избрана линия/функция
 • възможност за индивидуално регулиране силата на звънене на телефона и нивото на звука по време на разговор.

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 272 225

  GSM: 0878 792 152

  офис тел: 02 9733165