Начало Контакт
Платки и модули за комуникационно оборудване
Nortel Meridian Panasonic Yeastar Grandstream
Принтери тип Pantum Многофункционални устройства тип Pantum
Тип Line Interactive със симулирана синусоида Тип Line Interactive с чиста синусоида Тип On-line с чиста синусоида и двойно преобразуване
Panda Dome Essential антивирус Panda Dome Advanced антивирус Panda Dome Complete антивирус
Структурно окабеляване Сервизно обслужване на комуникационно оборудване
сервизно обслужване


Дейности по монтаж и сервизно обслужване на комуникационно оборудване


доставка и монтаж на телефонни централи
 • Доставка, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на хотелски телефонни централи тип Nortel Meridian 1.
 • Доставка, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на телефонни централи тип Panasonic.
 • Доставка на платки, модули и системни цифрови телефонни апарати за телефонни централи на следните производители: Alcatel, Avaya, Cisco, Ericsson Aastra, Panasonic, Nortel и Siemens.
 • Предоставяне на комуникационно оборудване под наем.
 • Оценка, продажба и/или изкупуване на работило и снето от експлоатация комуникационно оборудване.
 • Изкупуване на излизащи от употреба телефонни централи


окабеляване
 • Проектиране и изграждане на телекомуникационни мрежи.
 • Структурно окабеляване.
 • Изграждане, преработка и обновяване на телефонни инсталации. Надлежно описване и документиране на преработената телефонна инсталация.


намаляване на телефонните сметки
 • Консултантски услуги с цел намаляване на разходите за телефонни разговори - оптимизиране на броя съединителни линии към различните телекомуникационни оператори и насочване на трафика към най-евтиния от тях. • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 272 225

  GSM: 0878 792 152

  офис тел: 02 9733165

  email: