Начало Контакт
Платки и модули за комуникационно оборудване
Nortel Meridian Panasonic Yeastar Grandstream
Принтери тип Pantum Многофункционални устройства тип Pantum
Тип Line Interactive със симулирана синусоида Тип Line Interactive с чиста синусоида Тип On-line с чиста синусоида и двойно преобразуване
Panda Dome Essential антивирус Panda Dome Advanced антивирус Panda Dome Complete антивирус
Структурно окабеляване Сервизно обслужване на комуникационно оборудване
1 2 3 4

Телефонни апарати и модули за телефонни централи тип Siemens

Фирма "Норком" ЕООД разполага с ново и използвано оборудване за цифрови телефонни централи тип Siemens - платки, модули, цифрови и IP телефонни апарати, захранващи устройства и кабели.


Резервни модули за телефонни системи тип Hipath 3800 & MX

Продуктов код Описание Продуктов код Описание
S30810-Q2314-X CBSAP S30122-Q7688-X-1 IVMNL
S30122-Q7688-X200 IVMN8L S30122-Q7688-X100 IVMN8
S30810-Q2193-X300 SLCN S30810-Q2191-C300 SLMAC
S30810-Q2191-C100 SLMAC8 S30810-Q2225-X200 SLMAE
S30810-Q2225-X100 SLMAE8 S30810-Q2227-X200 SLMAV24
S30810-Q2227-X100 SLMAV8 S30810-Q2196-X DIUN2
S30810-Q2226-X100 DIUT2 S30810-Q2168-X10 SLMO2
S30810-Q2168-X100 SLMO8 S30810-Q2246-X SLMA2
S30810-Q2316-X100 STMI2 S30810-Q2217-X10 STMD3
S30810-Q2159-X130 TM2LP S30810-Q2292-X100 TMEW2
S30810-Q2327-X TMANI S30810-Q2327-X82 TMANI
S30777-Q540-X PFT S30807-Q6629-X REALS
S30807-Q6721-X LIMS S30807-Q6928-X CMS

Резервни модули за телефонни системи тип Hipath 3750

Продуктов код Описание Продуктов код Описание
S30810-Q2942-X HXGM3 S30810-Q2942-X-7 HXGM3 for V6.0
S30122-Q7380-X100 IVML8 S30810-Q2936-X H3750 CBCPR
C39165-A7027-D5 HP3700 rackmount kit S30777-D0040 HP3750 wallmount kit
S30810-Q2929-X200 SLA8N S30810-Q2929-X100 SLA16N
S30810-Q2929-X SLA24N S30810-Q2702-X SLA16
S30810-Q2901-X SLMO24 S30810-Q2901-X100 SLMO8
S30810-Q2901-X200 SLMO S30810-Q2922 HDU3
ROF1375395/1 R1A HDU5 ROF1375481/1 R3B SLC16
S30810-Q2911 SLMC8 S30810-Q2558-X200 STMD8
S30810-Q2537-X TMS2M S30817-Q626-A216 TML8W
S30810-Q2507-X TMDID S30810-Q2920-X TMST1
S30810-Q2520-X TIEL S30810-Q2513-X100 CR8N
S30807-Q5913-X000 REAL S30807-Q6631-X NPPSU
S30807-Q6906-X CGM S30807-K6143-X MFPP

Резервни модули за телефонни системи тип Hipath 3550 & 3350

Продуктов код Описание Продуктов код Описание
S30810-Q2943-X HXGS3 (2Bch) S30810-Q2939-X HXGS2
L30251-U600-A605 IVMS8N S30122-Q7379-X IVMS8
S30810-Q2935-A201 H3350/H3550 CBCC V4 Main Board S30810-Q2935-A401 H3350/H3550 CBCC V9 Main Board/Kit
S30122-K5660-M300 H3350/H3550 USV S30777-Q750-X CUC Backplane
S30777-Q751-X CUP Backplane S30810-Q2925-X100 4SLA
S30810-Q2923-X200 4SLAFC S30810-Q2925-x000 8SLA
S30810-Q2923-X000 16SLA L30251-U600-A641 SLAD4
S30810-H2956-X200 SLAD8 L30251-U600-A589 SLAD16
S30817-Q922-A301 SLU8 S30810-Q2193-X100 SLC16N
S30810-Q2953-X TLANI4 L30251-U600-A597 TLANI8
S30817-Q923-B316 TLA2 S30817-Q926-A316 TLA4
S30817-H926-A308 TLA8 S30817-Q924-B313 STLS2
S30817-Q924-A313 STLS4 S30810-Q2944-X STLSX4
S30810-Q2913-X100 TS2 S30810-Q2913-X300 TS2N
S30810-Q2919-X TST1 S30810-Q2918-X TMGL4
S30810-Q2703-X TMGL8 S30807-Q6945 EVM Module
S30807-Q6930 LIM Module S30817-Q902-B401 EXM
S30807-Q6931 CMA Module S30817-Q932 STRB
S30807-Q6907-X000 IMOD S30807-Q6932-X100 IMODN
S30807-Q6932-X000 IMODC S30817-Q935-A ALUM4
S30807-Q5913 REAL S30817-H951-M302 GEE4

  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878 272 225

    GSM: 0878 792 152

    офис тел: 02 9733165

    email:

1 2 3 4
1 2 3 4