Начало Контакт
Платки и модули за комуникационно оборудване
Nortel Meridian Panasonic Yeastar Grandstream
Принтери тип Pantum Многофункционални устройства тип Pantum
Тип Line Interactive със симулирана синусоида Тип Line Interactive с чиста синусоида Тип On-line с чиста синусоида и двойно преобразуване
Panda Dome Essential антивирус Panda Dome Advanced антивирус Panda Dome Complete антивирус
Структурно окабеляване Сервизно обслужване на комуникационно оборудване
1 2

Телефонни апарати и модули за телефонни централи тип Alcatel

Фирма "Норком" ЕООД разполага с ново и използвано оборудване за цифрови телефонни централи тип Alcatel - платки, модули, цифрови и IP телефонни апарати, захранващи устройства и кабели.


Резервни модули за телефонни системи тип OmniPCX Enterprise & 4400

Продуктов код Описание Продуктов код Описание
3BA53188AB Z32 3BA53065NA Z24-2 BOARD
3BA53065A Z24 BOARD 3BA53175AA Z20VG
3BA53071NA Z12-2 3BA53071AK Z12 BOARD
3BA53147AA VOICE HUB PSU 3BA56194AN VOICE HUB AC
3BA53153AA UA-ZP 3BA23242AA UA32N BOARD
3BA53050AB UA32 BOARD 3BA53084AB UA16 BOARD
3BA53075AB SU VG 3BA73006AA SPA3
3BA23081AB RMAB 3BD19218 REC8 BOARD
3BA23076AA PRA2 BOARD 3BA53083 PRA BOARD
3BA23064AC PCM2 3BA23254AB NPRAE2
3BA23254AA NPRAE 3BA53095AF NDDI BOARD
3BA73010AA MSBI 3BA23129AB MMS FD BOARD
3BA23167AA LIOE 3BA23124AA ISAB2
3BA23190AB IO2N 3BA23260AA INTOF2 Board
3BA23050AB I02 3BA23241AA GPA2
3BA53097AA GPA1 3BA23263AA GIP4-4
3BA23264AA GIP4-1 3BA53082AA FDB
3BA23265AD e-Z32-2 3BA23265AB e-Z32
3BA23266AA e-UA32 3BA53116 EMTL BOARD
3BA23060 ECX1 BOARD 3BA23164AA DPT1
3BA23073AB BRA2-1 3BA23073AA BRA2
3BA23074AA BPRA2 BOARD 3BA23275AB ARMADA


  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878 272 225

    GSM: 0878 792 152

    офис тел: 02 9733165

1 2
1 2